VN Hospitality

Thursday, Sep 20th

Last update08:52:03 PM GMT

Dịch Vụ

 • PDF.

VN Hospitality chuyên cung cấp:

 • Thiết lập hoàn hảo hệ thống điều hành, kinh doanh khách sạn và khu nghỉ mát trong khu vực.
 • Khai thác và quản lý khách sạn cho các nhà đầu tư.
 • Đưa ra mô hình, sản phẩm xây dựng khách sạn, khu nghỉ mát.
 • Hỗ trợ kỹ thuật đặc biệt về công năng sử dụng, tham gia, hỗ trợ vào quá trình thiết kế, xây dựng khách sạn đến khi hoàn thiện.
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh, quản lý khách sạn  theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp.

Contact us

 • Add: 4B Tong Dan - Ha Noi
 • Tel: (+844) 85890539
 • Hotline: (+84) 913386446
 • Website: www.vnhospitality.com

Promotion

You are here Dịch Vụ